Aké poistenie si vybrať správne pri kúpe nehnuteľnosti?

S kúpou nehnuteľnosti sú spojené určité zodpovedné kroky a stála starostlivosť. V tomto blogu prinášame informácie o poistení na ktoré sa často zabúda.

4/20/2022

Jednou z ďalších potrebných a  v niektorých prípadoch povinných úkonov je poistenie nehnuteľnosti. 
My v spoločnosti PATERR spolupracujeme s poisťovňami, ktoré vedia zabezpečiť poistenie rodinných domov a bytov, ale aj veľkých nehnuteľností v podobe budov, administratívy či priemyselných hál. 
Pri kúpe rezidenčnej nehnuteľnosti by každý zodpovedný človek mal zvážiť poistenie svojho majetku, kde za nízke ročné alebo polročné či kvartálne platby vie kryť majetok v státisícoch. 
Pri financovaní hypotekárnym úverom je jednou z povinných zložiek pri čerpaní hypotekárneho úveru práve poistenie nehnuteľnosti. 
V stručnosti vieme nehnuteľnosť kryť v rámci škôd: povodní, záplav, krupobití, vandalizmu, víchrice / vetra. Taktiež sú v poistení zahrnuté aj zodpovednosti za škodu, a to v oboch prípadoch poistenca alebo poškodeného.

Ak by sme sa chceli rozprávať o bankách a poistení môžeme spomenúť aj poistenie osôb, ktoré je spájané najmä pri hypotéke. Je na našej zodpovednosti zvážiť poistenie osoby v prípade, že nedokážeme splácať úver z dôvodu nečakanej životnej situácie. 


Uvádzame príklady, kde osobitné životné poistenie vie byť lepšou alternatívou voči bankovému poisteniu. 


Výplata plnenie: plnenie ide banke / poisťovňa plnenie vyplatí priamo Vám 
Výpočet poistného (splátky): rovnaká pre všetkých / hodnotí sa individuálne podľa rizikovosti klienta 
Nastavenie poistnej sumy:  zodpovedá výške úveru / nastaviť ľubovoľné podľa svojich potrieb 
Zmena podmienok: viazané na konkrétny úver / môžem zmeniť poistnú sumu, rozšíriť alebo zrušiť 

Pripájame prehľadné porovnanie poistenia úveru v banke a životného poistenia.

Blog obrázok