Ako môže inflácia ovplyvniť trh s nehnuteľnosťami?

Inflácia je kľúčovým prvkom každej ekonomiky. Zmena miery inflácie sa často považuje za skorý znak blížiacej sa zmeny a konca ekonomického cyklu. Náhly nárast inflácie môže mať významný vplyv na investičné portfólio, najmä ak sa investorom nepodarí v nich úspešne orientovať.

7/15/2022

"Zvýšená inflácia mýli cenu nehnuteľností, na druhej strane nárast úrokových sadzieb a predpoklad zníženia dopytu nezaručuje pokles cien nehnuteľností.." – Patrik Dvorský, CEO Paterr.”

Inflácia bude mať dopad ako na kupujúcich, tak aj na vlastníkov nehnuteľností. Dopad však nebude taký drastický, ako sa mnohí obávajú.

Rastúca inflácia môže byť dobrá aj zlá pre nehnuteľnosti a ponúka potenciálne príležitosti pre investorov. Nehnuteľnosti sa často považujú za vysoko efektívne zabezpečenie proti rastúcim cenam s aktívami, ktoré profitujú z prenájmov s pevným ročným zvyšovaním nájomného, ​​ktoré účinne kompenzujú nárast inflácie.

Pokiaľ nehnuteľnosť prenajímate s pevným ročným nájomným, tak je potrebné zohľadniť infláciu. 

Nevýhodou pre investorov je, že typickou reakciou na infláciu je im nehnuteľnosť vyrobí síce viac peňazí, ale náklady na pôžičky sú drahšie. Skutočnosť, že inflácia tiež devalvuje meny, núti väčšinu veriteľov k ďalšiemu zvyšovaniu sadzieb, čím sú náklady na dlh ešte drahšie pre tých, ktorí to potrebujú.

Pozitívne pre investorov môže inflácia viesť k zvýšeniu hodnoty nehnuteľností. Napríklad rastúca inflácia má za následok zvýšenie nákladov na stavebné materiály pre vývoj. Medzi vyššími nákladmi na pôžičku a dodatočnými nákladmi na výstavbu môže byť nová výstavba čoraz menej atraktívna, najmä preto, že tieto vyššie náklady majú tendenciu ovplyvniť konečného kupujúceho. To môže viesť k zvýšeniu ceny existujúcich nehnuteľností, najmä ak sa zníži ponuka novej výstavby.

Inflácia tiež zvyčajne vedie k zvýšeniu hodnoty prenájmu, a to práve s vyššími nákladmi na hypotéky, čo vo všeobecnosti vedie k tomu, že viac ľudí uprednostňuje prenájom pred kúpou vlastnej nehnuteľnosti. Keďže si ju nemôže dovoliť. Tento nárast dopytu po nehnuteľnostiach na prenájom a prílev nájomníkov zvyčajne núti prenajímateľov zvyšovať nájomné.

Ako tomu teda rozumieť?
Dlhodobejšie ekonomické účinky COVID-19 sa prejavia až po čase. Zatiaľ čo úrokové sadzby boli extrémne nízke, takže bol vhodný čas na požičiavanie si, obrovský a pokračujúci ekonomický stimul financovaný vládami po celom svete by mohol viedol k zvýšeniu inflácie.
Prínosy stimulu v súčasnosti prevažujú nad potenciálnymi budúcimi problémami – ale s úrovňou dlhu na historickom maxime bude rovnováha medzi nimi stále lepšia. Bez ohľadu na výsledok, schopnosť realitného sektora kompenzovať infláciu rastom hodnoty nájomného z neho robí atraktívnu triedu aktív v porovnaní s dlhopismi alebo akciami.

Ak máte záujem o kúpu nehnuteľnosti a chcete zistiť, ako inflácia a vyššie úrokové sadzby ovplyvňujú vaše ciele, kontaktujte nás. Naši odborníci vám pomôžu zistiť čísla pre vašu konkrétnu situáciu.

PATERR - služby nehnuteľností